Nízkoenergetické stavby a pasívne domy

Štandardná stena

Ekonomicky najmenej náročný variant drevostavby, ktorý spĺňa požiadavky trojlitrovej výstavby a zároveň predstavuje najrozšírenejší konštrukčný systém drevených montovaných domov. Tepelný odpor môže byť dodatočne zvýšený použitím hrubšej fasádnej izolácie. Tepelná kapacita a teda i akumulačná schopnosť stavby môže byť výrazne zlepšená zakomponovaním izolácie na báze drevného vlákna do rámovej konštrukcie. Rámová konštrukcia môže byť navrhnutá i v základnej hrúbke 140 mm.

Difúzne otvorená stena

Nový typ steny s difúzne otvorenou konštrukciou, ktorá zamedzuje vzniku rosného bodu vo vnútri konštrukcie. Difúznosť je zabezpečená hlavne výrazne difúzne otvorenou fasádnou izoláciou STEICO PROTECT ako i špeciálnym vnútorným obkladom FERMACELL VAPOR, ktorý zjednocuje funkciu parobrzdy a primárneho opláštenia. Tepelný odpor konštrukcie môže byť dodatočne zvýšený zateplením vnútornej inštalačnej medzery. Používajú sa izolácie na báze drevných vlákien, ktoré výrazne zvyšujú tepelnú kapacitu konštrukcie a teda i jej izolačné schopnosti počas obdobia leta. Konštrukcia vytvára prírodné, pohodlné a ekonomické bývanie. 

Pasívna stena

Pasívna stena sa vyznačuje extrémne nízkou spotrebou energií a predstavuje tak v energeticky neistom svete dôležitú a ekologickú alternatívu klasickej výstavby. Metód výstavby pasívnych budov existuje viac. My Vám predstavujeme konštrukčný systém na báze l-nosníkov. Medzistienka nosníka nielen zmierňuje prírastok ceny pri zhrubnutí konštrukcie, ale taktiež zabezpečuje minimalizovanie tepelných mostov. Použité izolácie sa dajú rôzne kombinovať a zatepliť sa môže tiež vnútorná inštalačná medzera. Je nutné si uvedomiť, že samotná stena pasívny dom nevytvorí a je potrebné detailne zvážiť riešenia všetkých detailov, okien, orientáciu stavby a podobne. 

Nízkoenergetické stavby a pasívne domy

Referencie nízkoenergetických stavieb a pasívnych domov, ktoré sme realizovali.