Klampiarenské profily

Klampiarske práce

Vykonávame všetky stavebné klampiarske práce súvisiace so strešným systémom ako sú montáže okapov, zvodov, výroba a montáž úžľabí a lemovaní, oplechovanie komínov, strešných výlezov, parapetných plechov, oplechovanie nadmuroviek atík, výroba a montáž falcovanej krytiny, oprava a údržba strešnej krytiny, odkvapových sysémov a oplechovaní.